Bibelhelg 1-3/10

Hjertelig velkommen til bibelhelg med Thor Fremmegård. Thor er mangeårig lærer på Fjellhaug bibelskole i Tromsø.

Tema for helgen er “Den Hellige Ånds gjerning”
Fredag kl. 19.00 dobbel bibeltime med kort pause
– Hvem er Den Hellige Ånd – hva er Åndens grunnleggende gjerning
– Åndens gjerning og nådens midler
Lørdag kl. 18.00 bibeltime
– Åpenbaring av evangeliet og det nye livet
Lørdag kl. 19.30 åpent møte i regi av MUF – Misjonshuset Ung Fellesskap
– Lev et liv i Ånden
Søndag kl. 11.00 undervisningsgudstjeneste
– En hellig allmenn kirke med Åndens gaver og tjenester
Søndag kl. 12.45 bibeltime
– Åndens gjerning og det evige mål