Bibelhelg 1-3/10

Hjertelig velkommen til bibelhelg med Thor Fremmegård. Thor er mangeårig lærer på Fjellhaug bibelskole i Tromsø.

Tema for helgen blir: “Den Hellige Ånds gjerning”
– Om pinsedag
– Om den 3.trosartikkel
– Om Ånden som skaper, holder oppe og fullender det nye livet, gjennom den kristne menighet og de nådemidler han har gitt oss.

Fredag kl. 19.00 dobbel bibeltime med kort pause
Lørdag kl. 18.00 bibeltime
Lørdag kl. 19.30 åpent møte i regi av MUF – Misjonshuset Ung Fellesskap
Søndag kl. 11.00 undervisningsgudstjeneste
Søndag kl. 12.45 bibeltime