Høstens program 2015

Høst 2015

Program høsten 2015

Høstens program kan hentes her på siden som en pdf fil.  Les det og delta!

 

 

facebooktwittergoogle_pluspinterest

sept 01

Hva er viktig for deg?

Andreas AarikstadJesus drar alltid videre! Slik begynner også teksten for denne søndagen. Jesus drar videre – og i dag har han altså kommet til deg. Så er spørsmålet hva du er opptatt med i dag? Ja det er faktisk akkurat det som spørres etter i teksten. Hva er viktig for deg? Hva bruker du livet ditt på? Marta og Maria var to søstre som så nokså forskjellig på disse tingene. Den ene hadde fanget fullt av viktige ting. Den andre hadde på en eller annen måte klart det mange ivrige coacher prøver å lære oss – nemlig hvordan vi kan prioritere oppgavene våre og gradere fra mindre viktig til viktig og særs viktig.

Spørsmålet til deg er altså: Hva er viktig for deg? Eller for å hjelpe deg litt på vei: Hva er helt nødvendig? Hva er det viktigste? Hva er det som teller mest?

Kanskje du sliter med å finne svaret? I Misjonshuset ønsker vi å peke på noen av Jesu Ord i denne sammenhengen. Andreas Årikstad deler Guds Ord ut fra teksten i Luk 10, 38-42

Dersom du har funnet en del gode svar på hva som er viktigst er det et nytt spørsmål som melder seg: Hvordan stemmer livet mitt i praksis med det jeg har funnet ut i teorien? Prioriterer jeg det viktigste? Kanskje det kan være verdt å bruke en søndag formiddag til å reflektere litt sammen med oss i Misjonshuset.

DU er viktig for oss! Og du er hjertelig velkommen til å stikke innom på søndag klokken 11.00 for å høre Andreas Årikstad forkynne Guds Ord.

 

facebooktwittergoogle_pluspinterest

aug 13

De fulgte Jesus – Søndag 16. august kl. 11.00

crowd-693396_640Livsforandring – livsforvandling?

Guds rike, hva er Guds rike? På gresk står det «basileia tou theou» og kan til norsk oversettes på forskjellige måter, Guds rike eller Guds kongerike er to eksempler. Det korte svaret på hva Guds rike er, er at der hvor to eller tre er samlet i Jesu navn, der er Guds rike midt i blant dem (Matteus 18:20). Her skal du få noen korte refleksjoner og bibelvers til søndagens tekst som er hentet fra Lukas 8: 1-3.

Det første Jesus gjør i sitt tre års lange virke på jorden er å proklamere at Guds rike er kommet nær, menneske må vende om og tro evangeliet (Markus 1: 15). En jødisk lærer (Johannes døperen) sendte sine disipler for å møte Jesus og finne ut om han virkelig var Messias. Svaret Jesus gav var; lamme går, døve hører og blinde ser (Matteus 11:5). Mennesker hadde med andre ord fått et livsforandrende møte med Jesus Kristus Guds Sønn.

Videre i søndagens tekst leser vi at disiplene var sammen med Jesus og det var noen kvinner som ble helbredet. De hadde alle fått et møte med Gud og hans rike. Det kan også skje med deg. Du kan få et møte med Guds rike, ditt liv kan bli totalforvandlet. Hvordan kan det skje? Jo, ved at du vender om og tror evangeliet. Evangeliet betyr godt nytt. Bibelen har nyheter, gode nyheter om tilgivelse og et liv i evig harmoni på tross av hvem du er. Alt dette på grunn av hvem Gud er, og hvem han sier han er i sitt ord.

Vil du høre mer om hva troen og livet med Jesus kan gjøre med deg? Kom i Misjonshuset på søndag formiddag klokken 11.00 og hør Jakob Hånes tale, og kinesere fortelle om sitt møte med Jesus. Vel møtt!

 

facebooktwittergoogle_pluspinterest

aug 06

Hvem er herre over budene? – Søndagsmøte 9. august

Herre over budeneHva er det første du tenker om jeg sier, loven? Eller hva er det første du tenker på om jeg sier, lovbrudd? Mennesker har laget mange lover som vi ikke kan klare oss uten om samfunnet skal fungere. Det gjelder først og fremst lover som skal beskytte din frihet.

Bibelen forteller oss mye om lover og regler, mest kjent er de ti bud. De ti bud er på sett og vis grunnpilaren i vestlig etikk i dag. Vi kjenner budene, du skal ikke drepe, ikke stjele, ikke lyve osv. Under den andre verdenskrig var det nordmenn som begikk det vi kaller sivil ulydighet, ved at de gjemte jøder og benektet dette overfor tyskerne. De så på deres samvittighet overfor et menneskeliv som større enn deres samvittighet for å lyve.

Det er med andre ord forskjell på lover, men vi trenger dem. Hvorfor trenger vi lover og hvem er det som sier at vi skal holde dem? Jesus har en makt som er langt større enn den norsk høyesterett og den internasjonale domstolen i Haag noen gang vil oppnå. En dag skal vi alle stille frem for Guds domstol og med våre liv enten bli erklært rettferdige eller bli fordømt. Er du sikker på hva du vil bli? Er du klar til å møte ham som er Herre over budene?

Forsamlingsleder Henrik Hadberg skal tale over dette med utgangspunkt i Markus-evangeliet 2: 23-28. Du er hjertelig velkommen til formiddagsmøte i Misjonshuset på søndag klokken 11.00.

Hilsen Thomas

 

facebooktwittergoogle_pluspinterest

jul 27

Tilgi din bror! – Søndagsmøte 2. August

cross-821850_640

Ja, nettopp om det handler bibelteksten som leses i de fleste av landets kirker kommende søndag. Bibelen lærer oss at siden Jesus har tilgitt oss skal også vi være overbærende og tilgi vår neste. Størrelsesforholdet her er et poeng. Gud har til de grader satt strek over hele vårt liv og tilbyr oss i bytte et rent og prikkfritt liv, Jesu liv, og hele den herligheten som følger med det. Skulle vi holde noe tilbake i forhold til å tilgi en bror som gjør et overtramp?

 

Tilgivelse er et vanskelig tema. Tilgivelse er frigjørende. Men krav om tilgivelse kan oppleves svært vanskelig og tungt. MÅ man tilgi alt? KAN man tilgi alt? ER det tilgivelse for alt? Om Livar Veggeland, som skal tale i Misjonshuset førstkommende søndag 2. aug kl 11.00, kommer til å svare på alle disse spørsmålene får vi vente og se. Sannsynligvis får vi høre det som Bibelen er meget klar på: At Gud HAR tilgitt OSS ALT. Og kanskje er det når det begynner å gå opp for oss at vi lærer å tilgi hverandre? Hvem vet om ikke du også skulle komt deg på møte på søndag?

Velkommen skal du være! Hilsen oss i Misjonshuset.

facebooktwittergoogle_pluspinterest

jul 20

Søndagsmøte 26. juli

sunbeam-540589_640TATT PÅ FERSKEN!

Det er lite å gjøre når man blir tatt på fersken i noe. Det nytter lite å nekte for forholdene. Rettsak oppleves nesten overflødig. Det eneste poenget blir å fastsette straffen. På en måte er man forhåndsdømt med full rett. Spillet er ute.

Slik var det også for kvinnen i Søndagens tekst. Forhåndsdømt – og straffen var nokså fastlagt den også – steining til døden etter Moselovens udiskutable forskrifter.

Bare en liten test av den nye populære læreren først. Hva mener du? Er du med på å steine henne?

Jesu håndtering av situasjonen har vært gjenstand for utallige andakter helt fra den dagen dette fant sted. Førstkommende Søndag 26. Juli er det forkynner i NLMs Region Sør Egil Grindland som håndterer søndagens tekst i Joh 8:2-11 og de samme ordene vil lyde på nytt også fra Misjonshusets talerstol:

«Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer!» Joh 8:11b

Velkommen til et frigjørende møte!

facebooktwittergoogle_pluspinterest

jul 13

Søndagsmøte 19. Juli

dollar-463377_640La meg stille deg et spørsmål, en gåte! :  En mann gir 1000 kr. til Guds rike, en dame gir 10 kroner. Hvem gir mest?

Omtrent dette er utgangspunktet for noen velvalgte ord av Jesus i søndagens tekst. Jesus svarer selv på gåten ved å gi noen perspektiver som vi sjelden tenker over. Hvorfor teller vi antall kroner som gis – og ikke de som IKKE gis? Hvordan ser regnestykket ut hvis mannen som ga de 1000 kronene het Bill Gates mens damen var en ung jente fra landsbygda i Kongo?

Ofte og på mange måter er vi mennesker avhengig av å se våre liv, tanker og handlinger i Guds perspektiv. Velkommen til et møte med Jesus, gjennon forkynnelsen av Guds Ord på Søndag. Erik Kjebekk, mangeårig lærer ved Fjellhaug skoler, taler.

Velkommen

facebooktwittergoogle_pluspinterest

jul 06

Overføring fra Generalforsamling

forhandlinger_foto-baard-kristian-boee2__lightboxSøndag 12. Juli er siste dag i NLMs generalforsamling (GF) på Randaberg arena, se HER

I Misjonshuset vil det denne søndagen bli overføring av møtet på GF. Her taler NLMs generalsekretær Øyvind Åsland og du kan dermed være ganske sikker på at møtet vil formidle masse misjon, mye bibel og et klart evangelium. Om du ikke har muligheten til å ta turen til Rogaland så bli med i Misjonshuset og få litt av GF stemningen med i tillegg til en god start på dagen gjennom et møte med Gud!

facebooktwittergoogle_pluspinterest

jun 30

Misjonsmøte

machu-picchu-43387_640Søndag 5 Juli før vi besøk av  Nancy og Luis Amezquita fra Peru. NLM har i flere tiår drevet et omfattende misjonsarbeid i Peru innen utdanning, barne- og ungdomsarbeid, bistand, diakoni og evangelisering.

Folket i Peru bærer ganske tungt preg av en synkretisme mellom katolisisme og animisme. På godt norsk kan vi si at mange har hørt om Jesus, men få kjenner Bibelens egentlige budskap om Han som har gjort alt som skal til for vår frelse.

Kom og hør nytt fra Guds Ord og Peru i Misjonshuset 5. Juli kl. 11.00!

facebooktwittergoogle_pluspinterest

jun 27

Høstens program 2015

Høst 2015

Program høsten 2015

Høstens program kan hentes her på siden som en pdf fil.  Les det og delta!

 

 

facebooktwittergoogle_pluspinterest

jun 23

Lydighet: Fengsel eller frihet?

shutterstock_258022607«Lydighetens vei» Jeg husker tittelen godt på det som var min første bok om Islam. Forfatteren viste på en objektiv og balansert måte hvordan Islam (som betyr underkastelse) viser oss lydighetens vei til Allah.

I kommende søndags tekst sier Jesus faktisk noe av det samme. Jesus er opptatt av å understreke at det ikke hjelper å si at du er kristen om du ikke virkelig er det. Mange kaller Jesus for Herre, men i praksis er det ikke alle som virkelig lar ham være det. Mange hører Jesu Ord, men ikke alle er lydige mot dem.

Men kan en slik lydighet forsvares av oppegående mennesker?

Søndag 28. taler Bjørn Hinderaker, lærer ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, over søndagens tekst i Matteus evangeliet kapittel 7, vers 21 til 28. Han skriver:

«I manges ører er lydighet et negativt ord, noe som gir assosiasjoner til underdanig hund, eller tankeløs soldat eller gledesløs slave. Lydighet betyr tapt frihet, krenket selvfølelse. Men hva om sannheten er det motsatte: At lydighet er selve nøkkelen til livet, og til sann frihet? Bli med og hør hva Jesus sier om lydighet mot slutten av sin berømte Bergpreken (Matt 7,21ff).»

For de fleste av oss begynte lydighetstestene da vi var barn. Å være lydige mot foreldre er bra – om foreldrene er gode. Å være lydig mot foreldre har reddet livet til mange av oss. «Gå på fortauet», «Ta på redningsvest» og «Vask hendene» kan være gode og potensielt livreddende ordrer.

Hemmeligheten er selvsagt at Gud er god – derfor er det godt for oss å være lydig mot ham.

Men så er det også noen av oss som har opplevd at lydigheten ikke alltid strekker til. Hvor mange barn har ikke blitt reddet av sine foreldre, fra vannet eller veien eller hvor de nå har vært. Ulydigheten til tross har de blitt samlet opp av gjørmen. Så hva da? Hvis lydighetens vei er veien til Gud hva da med meg?

I dette spørsmål må alle religioner gi tapt. Men Bibelen forteller om én som gikk lydighetens vei for oss alle. Gud kom oss til unnsetning i sin sønn Jesus som ble menneske. Han ga livet sitt for deg – du kan legge ditt i hans hender og underordne deg Guds, den evig gode og allmektiges Ord med hele ditt liv – den som gjør dette er som en mann som bygger huset sitt på fjell og når stormen kommer står huset støtt.

Så enkelt og så vanskelig… men så sant

Velkommen til Misjonshuset på søndag!

 

 

facebooktwittergoogle_pluspinterest

Eldre innlegg «