Påskedag – Misjonshuset kl. 11.00

He-is-Risen-pic-04Den første dag i uken? Hvilken dag er det? Den dagen da alt starter på nytt. Den dagen da forrige uke tilfaller historien. Forrige uke er over og ut. Det som skjedde i fjor eller i forrige uke – det samme kan det være – fra nå av er det bare nåtiden, fremtiden, som teller.

Det er ikke uten grunn at påskedagesmorgen var den 1. dag i uken. Gud gjør ikke noe på slump. Sabbaten var over, uken var gått, det gamle er forbi, se alt er blitt nytt.

Slik hendte de for totusen år siden da Jesus vant over døden og sto opp av graven. Lys, lyn, jordskjelv og vakter som faller om som døde – alt hører med i dagens tekst. En engel åpenbarer seg og til sist kommer også Jesus selv gående – lys levende i møte med dem som tre dager i forveien hadde stått ved korset på Golgata.

Budskapet i dag er at det samme kan skje deg! Påskedagsmorgen kan bli den første dagen i en ny uke i livet ditt. Ja i ytterste konsekvens kan du få et helt nytt liv. Det får du ved å møte den oppstandne Jesus.

En dag vil også jorden gjenfødes. En ny første dag vil melde seg. Alt skal bli nytt! «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» (Jer 29,11)

I Misjonshuset blir det 1. påskedag forsamlingsleder Henrik Hadberg som taler over Matt 28,1-10. Vel møtt til alle!

 

 

facebooktwittergoogle_pluspinterest

Se nytt program for Våren 2015

VårprogramVårens program kan hentes her på siden som en pdf fil.  Les det og delta!

 

 

 

 

facebooktwittergoogle_pluspinterest

mar 31

Påskedag – Misjonshuset kl. 11.00

He-is-Risen-pic-04Den første dag i uken? Hvilken dag er det? Den dagen da alt starter på nytt. Den dagen da forrige uke tilfaller historien. Forrige uke er over og ut. Det som skjedde i fjor eller i forrige uke – det samme kan det være – fra nå av er det bare nåtiden, fremtiden, som teller.

Det er ikke uten grunn at påskedagesmorgen var den 1. dag i uken. Gud gjør ikke noe på slump. Sabbaten var over, uken var gått, det gamle er forbi, se alt er blitt nytt.

Slik hendte de for totusen år siden da Jesus vant over døden og sto opp av graven. Lys, lyn, jordskjelv og vakter som faller om som døde – alt hører med i dagens tekst. En engel åpenbarer seg og til sist kommer også Jesus selv gående – lys levende i møte med dem som tre dager i forveien hadde stått ved korset på Golgata.

Budskapet i dag er at det samme kan skje deg! Påskedagsmorgen kan bli den første dagen i en ny uke i livet ditt. Ja i ytterste konsekvens kan du få et helt nytt liv. Det får du ved å møte den oppstandne Jesus.

En dag vil også jorden gjenfødes. En ny første dag vil melde seg. Alt skal bli nytt! «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» (Jer 29,11)

I Misjonshuset blir det 1. påskedag forsamlingsleder Henrik Hadberg som taler over Matt 28,1-10. Vel møtt til alle!

 

 

facebooktwittergoogle_pluspinterest

mar 26

Styret har konstituert seg.

Det nye styret har nå konstituert seg. Fordelingen ble:

Leder: Odd Østby

Nestleder: Yvonne Hinderaker

Sekretær: Anita Aa. Grundetjern

Barn og unge/NLM ung: Johnny Urdal

Smågrupper: Rita Hauan

International: Odd Østby

Bønn og diakoni: Yvonne Hinderaker

Bilder kommer en annen dag… men smukke er de!!

facebooktwittergoogle_pluspinterest

mar 24

Den salvede – Palmesøndag kl. 11.00

olive-oil-356102_640Har du noen gang stått med dilemmaet »festen eller pengene»? Dilemmaet er kjent for de fleste i dagens «dessert generasjon». Du har pengene til festen, hytteturen eller sydenturen. Spørsmålet er bare om du skal svi av hele summen i løpet av helgen eller om du skal spare og fordele pengene litt mer ut over – bruke dem fornuftig med andre ord…

Søndagens prekentekst tar innersvingen på hele problemstillingen. Ikke før disiplene står midt i dilemmaet, så sier Jesus i fra hvor skapet skal stå. Kvinnen som salvet Jesu hode med salve verdt nærmere en årslønn får full frikjennelse for tidene »festbudsjett». Hun som i disiplenes øyne har sløst og vært riktig så ufornuftig blir av Jesus tatt kraftig i forsvar. Så hva er poenget? Hvorfor blir dette påsketema på en palmesøndag i alle landets kirker?

Det er ingen hemmelighet at vi tror et besøk i Misjonshuset søndag 29. mars kl. 11.00 vil klarne tankene og røre hjertet i forhold til hva som er påskens budskap. Livar Veggeland skal preke over teksten om kvinnen som er hentet fra Matt 26, 6-13. Vi spør hva vi kan lære av henne, disiplene og Jesus – og dypest sett av Guds ord til oss denne søndagen. Kom du også! La dilemmaene ligge og kom deg på møte! Enda er det tid.

facebooktwittergoogle_pluspinterest

mar 24

Talene fra helga er på nett

Da har søndagens tale kommet på nett.

Søndagsmøtet: Stephen Kaumba – «Lammet» finner du her. 

 

facebooktwittergoogle_pluspinterest

mar 16

Søndagsmøte + Årsmøte + SUV

paaskeliljer_fullSøndag 22. Mars er det Stephen Kaumba som taler i Misjonshuset. I tillegg vil Misjonshusets Prosjektkor bidra med påskesanger. Stephen vil ta utgangspunkt i sangen som skal lyde i himmelen foran lammets trone. Ved å  kombinere dette med sentrale påskesanger, både fremføringer og fellessanger håper vi å kunne løfte påskens budskap inn i hjertene førstkommende onsdag. Vel møtt til påskemøte!

Søndagens møte etterfølges av god mat og kaffe før det braker løs med Årsmøte 2015. Nye kandidater skal velges inn i styret. Årsmelding skal godkjennes og regnskap og budsjett skal gjennomgås. Har du ting du tenker på å ønsker å ta opp i forhold til drift, aktiviteter og fellesskap i Misjonshuset kan dette være en god anledning.

På kvelden (19.30) er det SUV. Jørgen Tønnesen fra Indremisjonsforbundet underviser om «Guds Ord og Endetiden». Dette blir en spennende og lærerik kveld og selv om det er Ungdomsforeningen som arrangerer er alle hjertelig velkomne.

Med andre ord. Velkommen til en Heldag i Misjonshuset søndag 22. mars

 

facebooktwittergoogle_pluspinterest

mar 16

Søndagens tale er nå på nett

Søndagens tale fra Misjonshuset der Andreas Årikstad svarer på spørsmål fra Bibelklassen om Johannes 3, 11-16 ligger nå på nett. Talen kan høres her.

 

facebooktwittergoogle_pluspinterest

mar 09

Taler fra MUF og Søndagsmøtet ligger nå på nett!

Talene fra helga er nå lagt ut her på Misjonshusets hjemmeside. Henrik Hadberg talte for oss både på MUF og Søndagsmøtet.

For å høre Henrik sin tale om venneevangelisering på MUF, klikk her.

For å høre Henrik sin tale om Guds fulle rustning på Søndagsmøtet, klikk her.

 

facebooktwittergoogle_pluspinterest

mar 09

Søndagsmøte – Er du født på ny?

wordle 3Nikodemus var litt av en kar. Skal vi trekke sammenligninger til dagens Norge må han ha vært stortingsmann og prest/biskop på en gang. Det er kanskje ikke så underlig at denne fremtredende mannen, for å komme unna søkelyset til Dagbladet og VG, oppsøkte Jesus nattestid med sine spørsmål. Jesus hadde satt Jerusalem på hodet. Det var det liten tvil om. Nikodemus konkluderte i hvert fall for sin del med at Gud var med Jesus. Men det var ikke akkurat gått opp noe lys for ham – for hvem var Jesus egentlig?

Jesu budskap til Nikodemus er todelt. For det første må han bli født på ny for å skjønne hva det handler om. For det andre må han skjønne hva det handler om for å bli født på ny.

Med andre ord er det Gud som må handle med ham. Gud må åpne hans øyne så han ser sannheten. Nikodemus sin oppgave er ganske enkel. Han må tro på Gud - og altså  - på Jesus. Så enkelt. Så vanskelig – ikke minst for en skriftlærd.

Søndag 15. mars kl. 11.00 taler Andreas Årikstad i Misjonshuset over søndagens tekst (Joh 3:11-16) Talen blir delvis en spørsmål/svar sekvens med spørsmål ut fra teksten, formet og stilt av ungdommer i bibelklassen.

Kl. 19.30 samme dag er det Søndagsskole for Unge Voksne (SUV), der temaet er: «Guds Ord og evangelisering» Undervisere er David Olaussen og Andreas Årikstad. Vel møtt til alle!

 

facebooktwittergoogle_pluspinterest

mar 03

Guds fulle rustning (Efeserbrevet 6, 10-18)

armor-85267_640Du trodde kanskje at livet med Gud handlet om å komme hjem, ta av deg ytterklærne og sette deg ned i sofaen (eller på fanget til Gud) og slappe av? Det gjør det også. Mest av alt handler det om nettopp det.

Men kristenlivet handler også om kamp – ja rett og slett om krig. Derfor finner vi også overskriften «Guds fulle rustning» når vi slår opp på søndagens prekentekst.

Guds full rustning er Guds – men den gis til oss. Guds fulle rustning består av mange forsvars- og beskyttelsesenheter. «frelsens hjelm» og «troens skjold» for å nevne noe. Rustningen er holdt oppe av sannhet og bringes frem av beredskapsvillighet.

Ett – ja bare ett angrepsvåpen kjenner den til: «Guds Ord». Det er altså ytringene i Bibelen som er våpenet i vår  »kamp mot [...] ondskapens åndehær». Bruker vi det? Bærer vi rustningen som Guds Ord taler om?

Mang en politisk leder har med fatale konsekvenser lukket øynene for at han befinner seg i en konflikt/krigssituasjon. Et av de fremste eksemplene er når den britiske statsministeren Neville Chamberlain i 1938 kom hjem fra et møte med Hitler og erklærte «Peace for Our time». La oss ikke gå i samme fellen! »Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep»

Velkommen til søndagsmøte i Misjonshuset søndag 8. mars kl. 11.00 der forsamlingsleder Henrik Hadberg forkynner over søndagens tekst (Ef. 6, 10-18)

Kl 12.45 blir det søndagskole for voksne. Her handler det om dåpsliturgi :)

 

facebooktwittergoogle_pluspinterest

mar 02

Kafekonsert med Vestergabet onsdag 4. mars kl. 19.00

2015-03-04 Vestergabet

facebooktwittergoogle_pluspinterest

Eldre innlegg «